Analog elektronik
 • Antal sidor: 568
 • Upplaga: 2
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Språk: Svenska
 • Publicerad: 2009
 • ISBN: 9789144053677

Ej i lager

Analog elektronik

Molin, Bengt

Studentlitteratur, 2009, Svenska

590 kr

I denna bok behandlas huvudsakligen konstruktion och dimensionering av förstärkarkopplingar. Boken har ett top-down-upplägg i presentationen av ämnesområdet. Att se till användning och vilka egenskaper kretsar skall ha, innan man fördjupar sig i detaljer och komponentegenskaper, är den grundläggande pedagogiska tanken med denna bok.

Efter ett inledande avsnitt om förstärkares systemegenskaper behandlas den ideala operationsförstärkaren och hur man konstruerar förstärkare med hjälp av operationsförstärkare. Egenskaper hos den verkliga operationsförstärkaren tas upp och det visas hur man tar hänsyn till dessa i konstruktioner. Förstärkare som konstrueras med transistorer behandlas med utgångspunkt från diskret uppbyggnad respektive integrerad uppbyggnad. Konstruktion av förstärkare belyses ur ett flertal perspektiv såsom frekvensegenskaper, motkoppling, effekter och brus. I boken finns också en del praktiska tips om prototypbyggnad och felsökning.
 • Antal sidor: 568
 • Upplaga: 2
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Språk: Svenska
 • Publicerad: 2009
 • ISBN: 9789144053677

Visa liknande artiklar
615 kr
Ej i lager
Ej i lager
760 kr
535 kr
Ej i lager
Ej i lager
590 kr
Ej i lager
Ej i lager
470 kr
Ej i lager
Ej i lager
935 kr
Ej i lager
Ej i lager
730 kr
Ej i lager
Ej i lager
650 kr
Ej i lager
Ej i lager
590 kr
Ej i lager
Ej i lager