Företagsekonomi 100: Faktabok
 • Upplaga: 16
 • Förlag: Liber
 • Språk: Svenska
 • Publicerad: 2013
 • ISBN: 9789147099092
 • Antal sidor: 488

Ej i lager

Företagsekonomi 100: Faktabok

Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Liber, 2013, Svenska

475 kr

Det här är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomins kärna. Boken ger en heltäckande introduktion i det företagsekonomiska ämnesområdet och presenterar företagsekonomins delar och sammanhang.

De pedagogiska idéerna är främst - att koncentrera innehållet till den företagsekonomiska kärnan - att framställa innehållet på ett sätt som passar studerande vid högskolor, universitet och annan vuxenutbildning, t.ex. företagsintern utbildning - att eftersträva närhet till den empiriska verkligheten, d.v.s. moderna sätt att tänka kring, analysera och fatta beslut i syfte att påverka ekonomin i företag - att kombinera teori och praktik genom att koppla ihop principiella resonemang med praktisk problemlösning.
 • Upplaga: 16
 • Förlag: Liber
 • Språk: Svenska
 • Publicerad: 2013
 • ISBN: 9789147099092
 • Antal sidor: 488

Visa liknande artiklar
340 kr
Ej i lager
Ej i lager
640 kr
Ej i lager
Ej i lager
330 kr
475 kr
Ej i lager
Ej i lager
440 kr
340 kr