Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt
 • Antal sidor: 387
 • Upplaga: 14
 • Förlag: Lund : Studentlitteratur
 • Språk: Svenska
 • Publicerad: 2013
 • ISBN: 9789144083704

Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt

Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

Lund : Studentlitteratur, 2013, Svenska

490 kr

Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomstbeskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel.

Del 1 ger bl.a. en bild över inkomstbeskattningens funktion och utformning samt behandlar de olika inkomstslagen. Vidare presenteras huvudlinjerna i företagsbeskattningen.

Boken utgör huvudlärobok för utbildningen i skatterätt på jurist- och ekonomprogrammen, men den är även lämplig som kurslitteratur för vidareutbildningar. Genom sin goda struktur, omfattande redovisning av eller hänvisning till praxis samt fördjupade diskussioner av många särskilda frågor kan boken även fungera som en handbok i den praktiska yrkesutövningen efter studierna.

Denna fjortonde upplaga av boken är uppdaterad med hänsyn till rättsläget den 1 januari 2013.
 • Antal sidor: 387
 • Upplaga: 14
 • Förlag: Lund : Studentlitteratur
 • Språk: Svenska
 • Publicerad: 2013
 • ISBN: 9789144083704

Visa liknande artiklar
340 kr
Ej i lager
Ej i lager
640 kr
Ej i lager
Ej i lager
330 kr
475 kr
Ej i lager
Ej i lager
440 kr
340 kr