Skattevolymen 2014:2
  • Förlag: Stockholm : FAR akademi
  • Språk: Svenska
  • Publicerad: 2014-08-29
  • ISBN: 9789187387234

Skattevolymen 2014:2

Stockholm : FAR akademi, 2014-08-29, Svenska

440 kr

Regelsamlingen för skatteområdet. Här hittar du den senaste samlade svenska skattelagstiftningen kompletterad med EU-rätt som momsdirektivet, bokförings- och årsredovisningslagarna och OECDs modellavtal.

Nyheter i denna upplaga Sparandedirektivet utökas till att även omfatta livförsäkringsavtal Slopad möjlighet för regeringen att medge befrielse från energi- och koldioxidskatt för bränsle som förbrukas inom utvecklingen av mer miljövänliga produkter Ändrade regler för beskattning och deklarationstidpunkt för den som innehar utländsk pensions- och kapitalförsäkring Om Skattevolymen I Skattevolymen har vi alla centralsvenska skattelagar och de viktigaste EU-reglerna på området som mervärdesskattedirektivet, moder- och dotterbolagsdirektivet och sparadedirektivet. Här finns också OECDs modellavtal för dubbelbeskattning och paktiska sammanställningar med nu gällande skattesatser och gränser för förmåners avdragsrätt.

Skattelagstiftningen ändras ofta, i stort och i smått. Bara inkomstskattelagen har i genomsnitt ändrats 15 gånger per år sedan den gavs ut 1999. Därför ger vi ut Skattevolymen två gånger per år, för att du alltid ska ha tillgång till aktuella regler.

För vem? Skattevolymen lämpar sig för alla som har ett intresse av skattelagstiftningen, bland annat skattespecialister, revisorer, redovisningskonsulter och affärsjurister.
  • Förlag: Stockholm : FAR akademi
  • Språk: Svenska
  • Publicerad: 2014-08-29
  • ISBN: 9789187387234

Visa liknande artiklar
340 kr
Ej i lager
Ej i lager
640 kr
Ej i lager
Ej i lager
330 kr
475 kr
Ej i lager
Ej i lager
440 kr
340 kr